ПРЕУЗИМАЊА

Одавде можете преузети разне корисне документе за наставу:

 

НОВО за шклоску 2018 - 2019 годину

 

Годишњи план рада

кликни за преузимање

 

 

 


Шклоска 2015 - 2016 годину

1. Нове табеле за вођење ученичке евиденције, rar (24.10.2015.г.)

кликни за преузимање

напомена: табеле имате у Word / Excel 2003/2007 верзијама

2. НОВИ ОБРАЗЦИ ЗА 2015/2016. ш.г. за ИЗРАДУ ПЛАНОВА (БЕЗ СТАНДАРДА), rar

ПРЕУЗМИ

_________________________________________________________________________________________

3. НОВИ ОБРАЗЦИ ЗА 2015/2016. ш.г. за ИЗРАДУ ПЛАНОВА (СА СТАНДАРДИМА), rar

ПРЕУЗМИ

__________________________________________________________________________________________