ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. годину

У школској 2018/2019. години, обезбедили смо за Вас, наше будуће ученике, атрактивне трогодишње и четворогодишње смерове. У сарадњи са градским структурама и привредним субјектима у граду (преко 50 фирми, са којима смо успоставили сарадњу), обезбедили смо анализом тржишта смерове за које постоје реалне потребе на тржишту рада.

Средња машинска школа је препознатљива је по увођењу савремених образовних профила.

Школа располаже са 46 специјално опремљених учионица и кабинета, са великим бројем рачунара, штампача, пројектора, скенера, компјутерски управљаних машина. Практична настава се одвија у савремено опремљеним школским радионицама, и по новом систему дуалног образовања, по фирмама у граду (погледајте линк овде) .

Основна делатност Средње машинске школе јесте оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала за потребе привреде, као и за даље академско школовање. У нашој школи настава се одвија у једној смени. Школа је отворена, интерактивна и место где ученици радо долазе.

Ми смо државна школа, и школовање је потпуно бесплатно за грађане републике Србије.


Дођите на упис!


У понуди су:

                               Трогодишње образовање
                                        
                                                                                                              Бр. ученика

1.  Аутомеханичар (са елементима дуалног образовања)................30

2.  Инсталатер.......................................................................................15

3.  Бравар - Заваривач (са елементима дуалног образовања).........30

4. Оператер машинске обраде............................................................30

 

5. Аутолимар.........................................................................................15 (НОВО!!! Веома тражено занимање)


                           Четворогодишње образовање
   
                                                                                                             Бр. ученика   

1.    Техничар за компјутерско управљање.............................................................30

2.    Машински техничар моторних возила..............................................................30


3.    Машински техничар за компјутерско конструисање (CNC) машинама.........30  (ВАЖНО: НОВ, САВРЕМЕН НАСТАВНИ ПЛАН)

4.    Техничар за роботику.........................................................................................30

Детаљне информације о свим привредним субјектима са којима до сада имамо потписане уговоре о сарадњи можете наћи кликом на следећи линк.

Детаљне информације о свим образовним профилима (које смо имали до сада) можете наћи кликом на следећи линк.