Златар

У жељи да се прате савремени трендови и задовоље фине обраде племенитих метала,школују се ученици који ће постати најбољи Златари у нашем граду и земљи.

Иницијатива за оснивање оваквог образовног профила потекла је од Удружења златара Србије и Војводине.Машинска школа добила је опрему вредну 26.000 евра од Златарске коморе из Келна.Добијеном опремом опремљен  је кабинет за практичну наставу младих златара.Од сада ће се пракса златара одвијати и у школи, а не само у златарским радионицама и радњама.

2006.године уписана је прва генерација златара, 20 младих људи,чије школовање траје три године.За те три године планирано је да ученици у потпуности овладају вештином обраде племенитих метала. Добро изучена вештина  граничи се са уметношћу.

Поред општих предмета предвиђених за све стручне школе (српски,математика,страни језик,информатика,физичко васпитање), ђаци уче и о материјалима у златарству,цртају и моделују, поучени академским вајарима, уче да мере и контролишу димензије, да цртају техничке цртеже накита, а највише уче да праве накит. Сви предмети су повезани : нацртан је прво  технички цртеж мреже коцке, затим је извајана  коцка од пластелина, исечена од танког лима и на крају направљена је на пракси у школској радионици.

Поред предавача,ученицима помаже и мајстор,златар са дугогодишњим искуством.

Занимање златар уписују и девојчице и дечаци.Оцене у школи нису мерило знања,већ путоказ колико и како су савладане задате вештине.

Ученици желе успешно да окончају школовање за занимање Златара и да на свом будућем  радном месту буду добри мајстори.Надамо се да неће дуго чекати на посао, у чему ће им помоћи образовна политика Машинске школе. На занимање златара ученици се примају сваке друге године.

Школске 2008/2009.године уписује се друга генерација златара.

Ако Вас интересује метал као украс и уметнички израз, добродошли сте.

У Машинској школи, веома су добри услови да се добро изуче трогодишња мајсторска занимања, са којима се врло лако може запослити у Новом Саду или околини, или наставити даље школовање и специјализација.

Преглед предмета и фонда часова по годинама